menuМеню
img

Меню

ЧИ МОЖЛИВИЙ ДОПИТ ЕКСПЕРТА ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ?

Оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, то логічною є думка про те, що експерта можна допитувати з приводу наданого висновку для його перевірки та оцінки.

Зазначене твердження підтверджується ч.ч. 1, 3 ст. 356 КПК України, відповідно до яких суд має право викликати експерта на допит для роз’яснення наданого ним висновку.

Експерту можуть бути поставлені запитання щодо наявності в

експерта спеціальних знань та кваліфікації з досліджуваних питань (освіти, стажу роботи, наукового ступеня тощо), дотичних до предмета його експертизи; використаних методик та теоретичних розробок; достатності відомостей, на підставі яких готувався висновок; наукового обґрунтування та методів, за допомогою яких експерт дійшов висновку; застосовності та правильності застосування принципів та методів до фактів кримінального провадження; інші запитання, що стосуються
достовірності висновку.
 

Отже, у ст. 356 КПК України визнано існування ситуацій, коли для перевірки та оцінки висновку експерта необхідно провести саме допит експерта, а не призначати повторну чи додаткову експертизу.

У той же час, Законодавець вирішив, що проведення допиту експерта під час досудового розслідування може нашкодити встановленню істини, та заборонив допит як свідків експертів - щодо роз’яснення наданих ними висновків (п. 11 ч. 2 ст. 65 КПК України).

Варто звернути увагу, що під час досудового розслідування заборонено лише проведення допиту як свідка експерта щодо роз’яснення наданих ним висновків, і не заборонено допитувати експерта щодо питань зазначених в ч. 3 ст. 356 КПК України (якщо проаналізувати ч. 1 та ч. 3 ст. 356 КПК, то стає очевидним, що законодавець розрізняє допит з метою одержання роз’яснень висновку експерта та допит для його перевірки та оцінки).

Аналогічна правова позиція закріплена в ухвалі Вищого антикорупційного суду від 13.01.2020 №991/24/20 (провадження 1-кс/991/25/20), відповідно до якої з метою перевірки висновку експерта, сторона захисту має право на проведення під час досудового розслідування допиту експерта.

З огляду на викладене вважаю, що КПК України дозволено проведення під час досудового розслідування допиту експерта з питань, зазначених в ч. 3 ст. 356 КПК України, а здоровий глузд вимагає, щоб таке право було надано сторонам кримінального провадження і для роз’яснення висновків експерта.

На останок хочу поділитися ще одним законним способом допиту експе-рта під час досудового розслідування, зокрема у випадку постановлення ним завідомо неправдивого висновку експерта, який використано для захисту інтересів Клієнта.

Так, мною забезпечено внесення до ЄРДР відомостей про вчинення експертом злочину, передбаченого ст. 384 КК України (складання завідомо неправдивого висновку експерта) та вже від імені Потерпілого (оскільки Клієнту заподіяно шкоду, а саме безпідставно повідомлено про підозру) заявлено клопотання про допит експерта як свідка в новому кримінальному провадженні.

Зазначені дії є лише початком тривалого шляху боротьби за справедливість у нашій правовій системі.
 

Посилання на Facebook

Записатись на консультацію

Контакти